Pišćo web
we webje

Thimble jo editor online za žrědłowy tekst, z kótarymž móžośo lažko swóje webboki napóraś a wózjawis, mjáztym až HTML, CSS a JavaScript wuknjośo.

Napórajśo swójsku wersiju toś tych woblubowanych projektow...

Poster „Keep Calm“

Změńśo design postera, aby jen swójim žycenjam pśiměrił.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • Kak se poster wugótujo
 • HTML-wopśimjeśe wobźěłaś
 • CSS-stile wobźěłaś
Keep Calm: Wucbny material

Postowa kórtka „Slědk k šuli“

Pśidajśo toś tej interaktiwnej postowej kórtce swójo wopśimjeśe.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • HTML-wopśimjeśe wobźěłaś
 • CSS-barwy
 • Interaktiwny element
  z JavaScript napóraś
Postowa kórtka: Wucbny material

Comic „Aktualne tšojenja“

Napórajśo swóju cele wósobinsku wersiju toś togo comica.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • HTML-wopśimjeśe wobźěłaś
 • Wobraze pód licencu Creative Commons namakaś
 • CSS-barwy
Comic: Wucbny material

Tśi wěcy, kótarež <3

Napórajśo jadnore websedło, aby źělił, což lubujośo.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • Nawigacija na websedle
 • HTML-wopśimjeśe wobźěłaś
 • Medije do webbokow zasajźiś
Wěcy, kótarež lubujom: Wucbny material

Generator zagronjenjow za domacne nadawki

Změńśo zakładnu JavaScriptowu funkciju, aby wujasnił, cogodla waše domacne nadawki njejsu gótowe.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • Zakładne mysli wó programěrowanju
 • JavaScriptowe wopśimjeśe wobźěłaś
 • Interaktiwny tłocašk
  z JavaScript napóraś
Generator zagronjenjow: Wucbny material

Mójo lěśe w šesć słowach

Wulicćo nam w šesć słowach, což sćo w zachadnem lěśu cynił.

Toś ten projekt změniś

abo

Wužywajśo jen, aby wucył

 • Online wobraze
  pód wótwórjonymi licencami pytaś
 • HTML-wopśimjeśe wobźěłaś
 • Pó wěstem wuběrku słowow wobźěłaś
Lěśe w šesć słowach: Wucbny material