Pisajće web
we webje

Thimble je editor online za žórłowy tekst, z kotrymž móžeće lochko swoje webstrony wutworić a wozjewić, mjeztym zo HTML, CSS a JavaScript wuknjeće.