Pisajće web
we webje

Thimble je editor online za žórłowy tekst, z kotrymž móžeće lochko swoje webstrony wutworić a wozjewić, mjeztym zo HTML, CSS a JavaScript wuknjeće.

Wutworće swójsku wersiju tutych woblubowanych projektow...

Poster „Keep Calm“

Změńće design postera, zo byšće jón swojim přećam přiměrił.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • Kak so poster wuhotuje
 • HTML-wobsah wobdźěłać
 • CSS-stile wobdźěłać
Keep Calm: Wučbny material

Dopisnica „Wróćo k šuli“

Přidajće tutej interaktiwnej dopisnicy swój wobsah.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • HTML-wobsah wobdźěłać
 • CSS-barby
 • Interaktiwny element
  z JavaScript wutworić
Dopisnica: Wučbny material

Comic „Aktualne podawki“

Wutworće swoju cyle wosobinsku wersiju tutoho comica.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • HTML-wobsah wobdźěłać
 • Wobrazy pod licencu Creative Commons namakać
 • CSS-barby
Comic: Wučbny material

Tři wěcy, kotrež <3

Wutworće jednore websydło, zo byšće dźělił, štož lubujeće.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • Nawigacija na websydle
 • HTML-wobsah wobdźěłać
 • Medije do webstronow zasadźić
Wěcy, kotrež lubuju: Wučbny material

Generator zamołwjenjow za domjace nadawki

Změńće zakładnu JavaScriptowu funkciju, zo byšće wujasnił, čehodla waše domjace nadawki hotowe njejsu.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • Zakładne mysle wo programowanju
 • JavaScriptowy wobsah wobdźěłać
 • Interaktiwne tłóčatko
  z JavaScript wutworić
Generator zamołwjenjow: Wučbny material

Moje lěćo w šěsć słowach

Powědajće nam w šěsć słowach, štož sće w zańdźenym lěću činił.

Tutón projekt změnić

abo

Wužijće jón, zo byšće wučił

 • Online wobrazy
  pod wotwrjenymi licencami pytać
 • HTML-wobsah wobdźěłać
 • Po wěstym wuběrku słowow wobdźěłać
Lěćo w šěsć słowach: Wučbny material