Projekt so začituje

Při začitowanju wašeho projekta je zmylk wustupił.
Prošu aktualizujće swój wobhladowak.

POKIW: Jeli priwatny modus wužiwaće, začitujće w normalnym modusu znowa.

Bohužel Thimble we wašim wobhladowaku njefunguje

Thimble funguje we wšěch slědowacych wobhladowakach: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8+), a Opera.

Chcu jón najebać toho wupruwować!
Waš projekt wozjewić
Tu je wotkaz, kotryž móžeće dźělić...
Sće změny přewjedł wot toho, zo sće tutón projekt posledni raz wozjewił.
Wozjewjenu wersiju aktualizować
Hižo njewozjewić
Wozjewić
Přetorhnyć