Zajimujeće so za Open Source?
Pomhajće nam Thimble wuwiwać a polěpšować!

Problem zdźělić „Dobry prěni zmylk“ za wobdźěłowanje namakać

Čehodla sobu činić?

  • Waše dźěło ma wliw na wužiwarjow na cyłym swěće
  • Dóstańće hódnotne nazhonjenja a podpěru mentora
  • Podpěrajće misiju Mozilla wotewrjeneho interneta za wšěch
  • Je dobre začuće!

Thimble je projekt wotewrjeneho žórła wutworjeny wot załožby Mozilla Foundation z jeje partnerom CDOT na Seneca College. Ze spočatka sem su sobuskutkowarjo z cyłeho swěta wažnu rólu na jeho wuspěchu hrali.
Je zawěrno mjezynarodny projekt, je so hižo do 33 rěčow přełožił (na wjace hač 100 so hišće dźěła) a wužiwa so wot wuknjacych w přez 200 krajach.

Žadyn přinošk přemały njeje

Přinoški wšěch kmanosćow a pozadkow su witane. Njetrjebaće profiprogramowar być, we woprawdźitosći je přez połojca našich sobuskutkowarjow su studenća. Móžeće mały započeć …

  • Zdźělće programowy zmylk, problem abo pisanski zmylk
  • Namjetujće změnu, nowu funkciju abo projekt za započatkarjow
  • Zawostajće komentar

Zdźělće problem!

Jeli maće lóšt na dyrdomdeje, móžeće sej slědowace repozitorije GitHub wobhladać.