Skriv nettet
på internett

Thimble er ein online koderedigerar (code editor) som gjer det lett å skape og publisere dine eigne nettsider medan du lærer om HTML, CSS og JavaScript.