Fantastiske funksjonar gjer læring
og undervisningg av koding enkelt og moro

Thimble er ein komplett kodredigerar som køyrer direkte i nettlesaren. Han er utforma for å hjelpe nye kodarar med å lage eigne nettsider og nettbaserte prosjekt ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript. Alt du treng har du for handa, slik at du (eller klasserommet ditt) kan kome igang så fort som mogleg.

Det er ein koderedigerar, webserver, nettlesar og eit utviklarverktøy, alt i eitt — og den er gratis!

Sjå endringane dine direkte

Lag og eksperimenter snøggare med Førehandsvising i realtid (Live Preview). Den viser endringane i koden din direkte.

Remiks alle Thimble-prosjekta

Likar du eit Thimble-projekt som du ser? Remix det for å lage din eigen versjon. Du kan også sende prosjektet ditt til vennar eller elevar—kva kan dei kome med?

Hendige kodesnuttar

Arbeid snøggare ved å bruke ei praktisk lista av HTML, CSS og JavaScript-kodesnuttar som du kan inkludere i koden din.

Innebygd JavaScript-konsoll

Jobbar du med JavaScript? Thimbles innebyggde konsoll gjer det enklare enn nokon gong å teste og å feilsøke koden din.

Legg til og handter filer

Thimble fungerer som eit ekte webprosjekt, du kan lage, byte namn, og til og med laste opp dine eigne filer.

  • Last ned ei .zip av prosjektet ditt og vis det frå harddisken din
  • Drag og slepp filer frå datamaskina di til Thimble

Skru lyset av og på

Thimble kjem med eit mørkt og eit lyst tema, så vel det som er best for deg. Du kan også endre andre alternativ som storleiken på teksten.

Følg og lag innebygde rettleiingar (tutorials)

Projekt kan ha rettleiingar som hjelper deg (eller eller elevane dine) med å lære samstundes som dei gjer endrinar i prosjektet

Få kodetips medan du skriv

Ikkje bli sitjande fast med å prøve å hugse reglar og syntaks. Thimble gjev deg tips i HTML, CSS og til og med JavaScript-filer.

Rediger CSS direkte i HTML-sidene dine

Skriv CSS-stilar for elementa dine utan å gå bort frå HTML-sida som du redigerer. Plasser tekstmarkøren på kva som helst elementtagg og trykk på Cmd/Ctrl + E for å begynne å skrive CSS-stilar.

Publiser prosjekt på nettet raskt

Du kan publisere prosjekta dine på nettet med berre eitt einaste klikk. Seinare, når du gjer endringar kan du enkelt oppdatere prosjektet ditt.

Vel fargar direkte i redigeraren (editor)

Plasser tekstmarkøren på kva som helst fargeverdi i ei CSS-fil och trykk på Cmd/Ctrl + E for å opne fargeveljaren.

Test prosjektet ditt på ei mobil eining

Om du vekslar til mobil førehandsvisingsmodus kan du sjå arbeidet ditt på ei smal eining. Etterpå, slå på førehandsvising for heile skjermen for å få det store bildet.

Finn HTML-element raskt

Slå på DOM Inspector og sveip over ulike element i førehandsvisinga. Thimble vil markere relatert kode i HTML-redigeraren.

Bildefilter

Legg til filter på bilda dine bilder for å gjere prosjektet ditt morosamare. Katter har aldrig sett så bra ut før!

Ta ein «sjølfi» (selfie)

Legg til andletet ditt på kva som helst side som du arbeider med ved å bruke Thimbles «sjølfi»-verktøy. Det brukar nettkameraet i datamaskina di. Begynn med å skrive <img src= tagg til HTML-sida di, og du vil sjå ei melding.