Shkruani Web-in
Në Web

Thimble është një përpunues kodi në linjë, që e bën të lehtë krijimin dhe publikimin e faqeve tuaja web, teksa mësoni HTML, CSS & JavaScript.

Krijoni versionin tuaj të këtyre projekteve popullorë…

Afishe Keep Calm

Ndryshoni hartimin grafik të kësaj afisheje për ta bërë si e doni.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Si të skicohet një afishe
 • Përpunim lënde HTML
 • Përpunim lënde CSS
Paketë Mësimi për Keep Calm

Kartolinë Back-to-School

Shtoni te kjo kartolinë ndërvepruese lëndën tuaj.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Përpunim lënde HTML
 • Ngjyra CSS
 • Krijim elementi ndërveprues,
  me JavaScript
Paketë Mësimi për Kartolinë

Tregimi me figura Ngjarje të Tanishme

Krijoni versionin tuaj të këtij tregimi me figura.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Përpunim lënde HTML
 • Gjetje figurash të licencuara nën Creative Commons
 • Ngjyra CSS
Paketë Mësimi për Tregim Me Figura

Tre gjëra që <3

Krijoni një sajt të thjeshtë që u tregon të tjerëve se ç’doni.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Lëvizje brenda një sajti
 • Përpunim lënde HTML
 • Trupëzim mediash në faqe
Paketë Mësimi për Gjëra Që Dua

Prodhues Shfajësimesh Për Detyrat e Shtëpisë

Rimiksoni një funksion të thjeshtë JavaScript për të shpjeguar pse jeni me vonë për detyrat e shtëpisë.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Ide fillestare kodimi
 • Përpunim lënde JavaScript
 • Krijim butoni ndërveprues,
  me JavaScript
Paketë Mësimi për Prodhuesh Shfajësimesh

Vera Ime Në Gjashtë Fjalë

Tregonani me gjashtë fjalë se ç’bëtë verën e shkuar.

Rimiksoni këtë Projekt

ose

Përdoreni për t’u mësuar të tjerëve

 • Kërkim në internet për
  figura të licencuara hapur
 • Përpunim lënde HTML
 • Përpunim për zgjedhje specifike fjalësh
Paketë Mësimi për Vera Në Gjashtë Fjalë