Shkruani Web-in
Në Web

Thimble është një përpunues kodi në linjë, që e bën të lehtë krijimin dhe publikimin e faqeve tuaja web, teksa mësoni HTML, CSS & JavaScript.