Shkruani Web-in
Në Web

Thimble është një përpunues kodi në linjë, që e bën të lehtë krijimin dhe publikimin e faqeve tuaja web, teksa mësoni HTML, CSS & JavaScript.

We’re moving! Time to check out Glitch

Mozilla has made a strategic decision to sunset Thimble over the course of 2018-2019. We encourage you to check out Glitch, a platform similar to Thimble. Read our blog post to learn more about this partnership.

The Glitch logo

If you use Thimble without an account, you may continue to do so until 16 Dhjetor 2019.

If you have an account on Thimble, please sign in and migrate your projects over to Glitch by 16 Dhjetor 2019.