వెబ్లో
వెబ్ వ్రాయండి

థింబుల్ ఒక ఆన్లైన్ కోడ్ ఎడిటర్ సులభంగా నేర్చుకుంటు మరియు మీ సొంత వెబ్ పేజీలు సృష్టించడానికి ప్రచురించడానికి ఉంది. HTML, CSS & JavaScript.

ఈ ప్రముఖ ప్రాజెక్టుల మీ స్వంత రూపాన్ని తయారుచేసుకోoడి...

పోస్టర్ని శాంతిగా ఉంచండి

ఇది మీ సొంత పోస్టర్ చే సుకోడానికి ఈ పోస్టర్ డిజైన్ మార్చండి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • ఒక పోస్టర్ రూపొందించడం ఎలా
 • ఎడిటింగ్ HTML కంటెంట్
 • CSS ఎడిటింగ్ శైలులు
శాంతిగా ఉంచడంటీచింగ్ కిట్

బ్యాక్-టు-స్కూల్ పోస్ట్కార్డ్

ఈ పరస్పర పోస్ట్కార్డ్ కీ మీ స్వంత కంటెంట్ జోడించండి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • ఎడిటింగ్ HTML కంటెంట్
 • CSS రంగులు
 • జావాస్క్రిప్ట్ తో
  ఒక ఇంటరాక్టివ్ మూలకం సృష్టిస్తోంది
పోస్ట్కార్డ్టీచింగ్ కిట్

ప్రస్తుత ఈవెంట్స్ కామిక్

ఈ కామిక్ స్ట్రిప్ కి మీ యొక్క స్వంత వెర్షన్ సృష్టించండి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • ఎడిటింగ్ HTML కంటెంట్
 • క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ చిత్రాలు ఫైండింగ్
 • CSS రంగులు
హాస్య గుళికటీచింగ్ కిట్

మూడు విషయాలు I<3

మీరు ప్రేమించే వాటి గూరిoచి ఒక సులభమైన వెబ్సైట్ తయారు చేయండి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • ఒక వెబ్ సైట్ లోపల నావిగేషన్ కై
 • ఎడిటింగ్ HTML కంటెంట్
 • వెబ్ పేజీలలో మీడియాని పొందుపర్చ డానికి
నేను ప్రేమీoచే విషయాలుటీచింగ్ కిట్

హోంవర్క్ మన్నించు జెనరేటర్

మీ హోంవర్క్ ఎందుకు ఆలస్యం ఒక ప్రాధమిక JavaScript ఫంక్షన్ రీమిక్స్ ద్వార వివరించడానికి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • ప్రాథమిక కోడింగ్ ఆలోచనలు
 • JavaScript కంటెంట్ మార్పు కోసం
 • JavaScript తో
  ఒక ఇంటరాక్టివ్ బటన్ సృష్టిస్తోంది
మన్నించు జెనరేటర్టీచింగ్ కిట్

నా వేసవి మాసం 6 మాటల్లో

మీరు కేవలం ఆరు పదాలలొ గత వేసవి లొ ఏమి చేసారొ మాకు చెప్పండి.

ఈ ప్రాజెక్ట్నని రీమిక్స్ చేయండి

లేదా

బోధనకు ఉపయోగించండి

 • బహిరంగంగా లైసెన్స్
  చిత్రాలు శోధించడం
 • ఎడిటింగ్ HTML కంటెంట్
 • నిర్దిష్ట పదం ఎంపిక కోసం ఎడిటింగ్ కై
6 మాటల్లో వేసవిటీచింగ్ కిట్